Pinnamuutuste pildistamise juhend

Rõõm on teatada, et tänasest on eesti keeles saadaval pinnamuutuste pildistamise juhend. Algne, ingliskeelne juhed on loodud Cultural Heritage Imaging’i pool ja alla laetav koos vajaliku tarkvaraga nende kodulehelt.

Täname Kultuuriministeeriumit, kes toetas juhendi tõlkimist „Kultuuripärandi valdkonna arendamise” taotlusvoorus (aprill 2019).

Samuti täname Cultural Heritage Imaging’i toetuse ja koostöö eest.

Tõlkija: Titania Tõlked OÜ
Tõlke toimetajad: Aivo Põlluäär,  Andres Uueni ja Hembo Pagi

Arvutusliku fotograafia koolitus 12. ja 13. novembril

Lõpuks oleme saanud kinnitust kursuse kuupäevadele, seega ootame 12 huvilist osalema kahepäevasel koolitusel, tutvumaks fotogramm-meetria ja pinnamuutuste pildistamisega (RTI). 

Esimesel päeval on teoorialoengud Rahvusarhiivi filmiarhiivis. Järgneval päeval on praktika Niguliste muuseumis. 

Koolituse viivad läbi Andres Uueni ja Hembo Pagi (Archaeovision R&D).

Loe detailsemalt eelnevast postitusest.

Mõlemal päeval alustame 9:30.

Hind: 100€ 

Koolitus on osa temaatilisest koolitustesarjast “Kaamerapõhise digiteerimise meetodid” koostöös Archaeovision R&D ja MTÜga Eesti Fotopärand.

Koolituse korraldamist toetab Muinsuskaitseamet kultuuripärandi valdkonna arendustegevuste taotlusvoorust.

Arvutusliku fotograafia meetodid kultuuripärandis

Käesoleva koolituse eesmärk on jagada kogemusi ja oskusi kuidas kasutada juba olemasolevat digimaterjali ning kuidas toota uut materjali vahenditega (fotoaparaat ja valgusallikas), mis juba enamus muuseumitel olemas on, uute väljundite loomiseks arvutusliku fotograafia meetodeid kasutades. Projekti fookuses olevateks meetoditeks on fotogramm-meetria ja RTI.

Fotogramm-meetria on olnud kasutusel juba enne digiajastut kaartide ja jooniste tegemisel geomeetriliselt korrigeeritud fotode ehk ortofotode põhjal. Ortofoto on nagu maakaart, mille mõõtkava teades, saame sellel vahemaid mõõta. See on ka fotogramm-meetria eesmärk, anda edasi geomeetriat võimalikult täpselt, et loodud mudelit saaks kasutada mõõtude võtmiseks. Eestis laialt kasutusel olev termin tagatisfoto, mis ei ole täpne termin iseloomustamaks arhiivikoopiat, küll aga rääkides fotogramm-meetriast, annab see sõnale rohkem ja õigema sisu. Fotod, mille põhjal on võimalik luua mõõtkavas 3D mudel, võimaldavad vaadelda ja mõõta eset igast asendist nin luua uue eseme näiteks 3D trükkimise või CNC-freesimise teel.

Pinnamuutuste pildistamine (e. RTI) on pildihõive meetod, mis kasutab pildistatava eseme pinnamuudatuste esiletoomiseks peegeldavat külgvalgust. Meetod on kasulik erinevate objektide, näiteks müntide, skulptuuride, kudumite või vanade kirjatahvlite detailseks uurimiseks ja esitlemiseks. RTI meetod on leidnud palju kasutust just arheoloogias ja kultuuripärandi vallas. Seda meetodit kasutavad egüptoloogid, assüroloogid, arheoloogid, numismaatikud ning fotoajaloolased varaste fotode – dagerrotüüpiate – uurimiseks ja dokumenteerimiseks. Samuti on neid meetodeid edukalt rakendatud suurprojektides projektides nagu: “Rode altar lähivaates. Niguliste peaaltari retaabli ajalugu, tehnilised uuringud ja konserveerimine” ja “Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas”.

Muuseumi kontekstis võimaldab see lihtne meetod dokumenteerida ja presenteerida erinevaid esemeid täiesti uuel moel tuues esile silmale nähtamatud detailid.

Mõlemad meetodid on hõlpsasti ja atraktiivselt võimalik teha kättesaadavaks muuseumi külastajatele üle veebilehitseja.

Koolituse sihtrühm on Eesti muuseumite töötajad, eelkõige inimesed kes tegelevad digiteerimisega ning kogudega – koguhoidjad ja fotograafid kellel on vajadus museaalide täpsemaks uurimiseks ja dokumenteerimiseks.

Koolitus kestab kaks päeva:

  • Esimene päev tutvustab põhjalikult RTI ja fotogramm-meetria meetodi teoreetilist poolt ning kasutusvõimalusi muuseumikontekstis.
  • Teise, praktikapäeva, veedame Niguliste muuseumis. Päev sisaldab tööd grupis mille tulemuseks on kahe eseme dokumenteerimine; ning iseseisvat tööd, mille käigus dokumenteeritakse üks objekt.

Koolituspäevadele lisaks on osalejatele ka kodutöö, mis sisaldab kahte ülesannet, üks põhineb RTI-l teine fotogramm-meetrial. Kodutööde arutlelu ja tagasisidestamisele on broneeritud eraldi päev.

Koolitus on osa temaatilist koolitustesarja “Kaamerapõhise digiteerimise meetodid” koostöös Archaeovision R&D ja MTÜga Eesti Fotopärand.

Kaamerskänni koolitus 1. ja 2. oktoobril

MTÜ Eesti Fotopärand korraldab jätkuna mullu sügisel toimunud digiteerimise kvaliteedi teemalistele üritustele tänavu oktoobri algul uue koolituse – Peter Krogh tuleb õpetama kaameraga (mitte skänneriga) digiteerimist. Koolitust toetab Muinsuskaitseamet Kultuuripärandi valdkonna arendustegevuste taotlusvoorust.

Täpsem info ja registreerimine.

Koolitus moodustab terviksarja “Kaamerapõhise digiteerimise meetodid” koos MTÜ Arheovisioon korraldatavate fotogrammeetria ja RTI-koolitustega, mis toimuvad sügisel hiljem.