Arvutusliku fotograafia meetodid kultuuripärandis

Käesoleva koolituse eesmärk on jagada kogemusi ja oskusi kuidas kasutada juba olemasolevat digimaterjali ning kuidas toota uut materjali vahenditega (fotoaparaat ja valgusallikas), mis juba enamus muuseumitel olemas on, uute väljundite loomiseks arvutusliku fotograafia meetodeid kasutades. Projekti fookuses olevateks meetoditeks on fotogramm-meetria ja RTI. Fotogramm-meetria on olnud kasutusel juba enne digiajastut kaartide ja jooniste tegemisel geomeetriliselt […]

Kaamerskänni koolitus 1. ja 2. oktoobril

MTÜ Eesti Fotopärand korraldab jätkuna mullu sügisel toimunud digiteerimise kvaliteedi teemalistele üritustele tänavu oktoobri algul uue koolituse – Peter Krogh tuleb õpetama kaameraga (mitte skänneriga) digiteerimist. Koolitust toetab Muinsuskaitseamet Kultuuripärandi valdkonna arendustegevuste taotlusvoorust. Täpsem info ja registreerimine. Koolitus moodustab terviksarja “Kaamerapõhise digiteerimise meetodid” koos MTÜ Arheovisioon korraldatavate fotogrammeetria ja RTI-koolitustega, mis toimuvad sügisel hiljem.